گالری | چغندر!
تمام صفحه

چغندر!

تاریخ
۴اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

بعضی آدما چغندرند….??

#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر?
#نهی_از_منکر_مسئولین ▫️
#نهی_از_ظلم_استکبار◾️
?
??
????
? @fmaroof ✅