گالری | چرخ الهی!
تمام صفحه

چرخ الهی!

تاریخ
۱۰آبان ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

نهی از منکر، چوب لایِ چرخ مردم دادن نیست، چرخ الهی رو تو زندگی‌شون چرخوندنه.

#نقاشی_و_اشیا

@fmaroof