گالری | پیوند!
تمام صفحه

پیوند!

تاریخ
۱۳شهریور ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

رابطه‌ای که قراره گرهِ پیوندش رو «خدا» نبنده، «خودت» هم نبند!

@fmaroof