گالری | پازل!
تمام صفحه

پازل!

تاریخ
۲۳آبان ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

همسر، قطعه‌ای از پازلِ وجودت می‌شه. بگرد قطعه‌ای پیدا کن خدایی بودنتو کامل کنه.

@fmaroof