گالری | وقتی میخواهی عیوب دیگران را یاد کنی!
تمام صفحه

وقتی میخواهی عیوب دیگران را یاد کنی!

تاریخ
۱۴تیر ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

خوش به حال اونی که اینقدر اصلاحِ عیب‌هایِ خودش مشغولش کرده که عیبای بقیه رو نمی‌بینه.

? @fmaroof✅