گالری | همسر صبور
تمام صفحه

همسر صبور

تاریخ
۱۶بهمن ۱۳۹۷
توضیحات تصویر

مقام معظم رهبری:
همسرم «هیچ وقت اظهار نگرانی و گله‌مندی از دست من نکرده، حتی مشوق من در قضایای عدیده‌ای هم بوده [است.] مواقعی… بود که بعضی از افراد و گروه‌های مخفی از اشخاص مهم و سطح بالا منزل ما رفت و آمد می‌کردند. من البته به همسرم نمی‌گفتم که اینها کی هستند، اما او از نحوه رفت و آمد… می‌فهمید که این‌ها اشخاصی مهم و حساس هستند. از من سوال نمی‌کرد، مرا نمی‌خواست سوال‌پیچ کند… هیچ‌گونه مخالفتی نداشت، بلکه کمک هم می‌کرد.»