گالری | هفتاد هزار بار
تمام صفحه

هفتاد هزار بار

تاریخ
۹اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

هفتاد هزار بار…?

هفتاد هزار بار بهتر باش!??

#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر ?
#اهمیت◾️
?
??
????
? @fmaroof ✅