گالری | نیمه پنهان من!
تمام صفحه

نیمه پنهان من!

تاریخ
۲۸اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

نیمه پنهان من!
؛❤️❤️❤️❤️

تو نباشی نمی‌شود بودن
نیمه‌ی دین خود بیفزودن
تو اگر امر و نهی من نکنی
نتوانم طریق پیمودن

#امر_به_معروف_خانواده
? @fmaroof ✅