گالری | نهضت!
تمام صفحه

نهضت!

تاریخ
۲۳دی ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

هر کجا می‌رفت برا ادامه‌ی نهضتش کمک جمع می‌کرد و باهاش چرخای ریسندگی و بافندگی برا روستائیا می‌خرید….

+گاندی+
#تولید_داخلی

@fmaroof