گالری | نم نم بارون!
تمام صفحه

نم نم بارون!

تاریخ
۲۶مرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

رعد و برق ممکنه خرابی بیاره. پس مثل پر قو، مثل قاصدک، مثل نم نم بارون، آرومِ آروم موعظه کن!

@fmaroof