گالری | نماز!
تمام صفحه

نماز!

تاریخ
۳اسفند ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

اگر رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مردم را به نماز سفارش می‌کرد، خودش دو سوم از شب را به نماز می‌ایستاد.

(به آنچه می‌گوییم عمل کنیم.)
/fmaroof