گالری | نرم اما برنده!
تمام صفحه

نرم اما برنده!

تاریخ
۱۱اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

نرم امّا بُرّنده?

این طوری نیست که هر چی تیزتر باشی بُرّنده‌تر می‌شی! می‌تونه یه پَر بُرّنده‌تر از شمشیر باشه…?

#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر ?
#شیوه_خوشرویی_مدارا
? @fmaroof ✅