گالری | معروف زندانی شد!
تمام صفحه

معروف زندانی شد!

تاریخ
۳تیر ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

من گرفتار و دست دربند☄
کاش آسان نمی‌گذشت
آن رهگذر??

عشق آبادی?

#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر ?
#اهمیت◾️
?
??
????
? @fmaroof ✅