گالری | مؤمن نیستی!
تمام صفحه

مؤمن نیستی!

تاریخ
۱۸خرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

مؤمن نیستی!☄

بعضی‌ها را باید جوری نهی کرد که به آن‌ها بر بخورد، غیرتِ دینی‌شان گُل بکند. ??

#شیوه #تحریک_احساسات_دینی?
#نهی_از_روزه_خواری▪️
?
??
? @fmaroof✅