گالری | قلب چپکی!
تمام صفحه

قلب چپکی!

تاریخ
۱۱تیر ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

*قلب چپکی*

کسی که با قلب، کار خوبی رو ستایش نکنه، و کار بدی رو ناخوش نداره، قلبش واژگون می‌شه، بالای آن پایین، و پایین قلب او بالا قرار می‌گیره.

^نهج البلاغه، حکمت۳۷۵^

? @fmaroof ✅