گالری | قبل از آنکه دیر بشود!
تمام صفحه

قبل از آنکه دیر بشود!

تاریخ
۱۵خرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

قبل از انکه دیر شود…☄
روزه تکلیف سنگینیه.??
بایدبچه هارو قبل از بلوغ،آروم اروم به روزه گرفتن عادت داد.????

#نهی_از_روزه_خواری ☄
?
??
????
? @fmaroof ✅