گالری | فضائلِ!
تمام صفحه

فضائلِ!

تاریخ
۹آذر ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

در مظلومیت و تنهاییِ امام معصوم علیه السلام همین بس که یارِ بصیری نداشته باشد و به ناچار خودش فضائلِ خودش را بیان کند.

@fmaroof