گالری | ویرووووس!
تمام صفحه

ویرووووس!

تاریخ
۳۰خرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

ویروووووس?

گناهِ آشکار مثل یه ویروس دینِ جامعه رو می‌خوره.

? @fmaroof ✅