گالری | عشق عارفانه!
تمام صفحه

عشق عارفانه!

تاریخ
۲خرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

چند تار از موی نازت خودنمایی می‌کند
همسرم! باید تو را امر به معروفت کنم
??
؛❤️ #امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر ?
؛❤️ #نهی_از_منکر_خانواده▪️
?
??
????
? @fmaroof ✅