گالری | صبر داشته باش!
تمام صفحه

صبر داشته باش!

تاریخ
۲۷اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

صبر داشته باش!?

اصلاح جامعه با عجله نمی‌شه، با «از کوره در رفتن» و «تحمل نکردن مخالف» نمی‌شه. دلی مهربون و صبور لازمه…??

#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر
?
??
????
? @fmaroof ✅