گالری | شیرین تر از انصاف نیست!
تمام صفحه

شیرین تر از انصاف نیست!

تاریخ
۵تیر ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

«انصاف»، امر و نهیِ آدم رو دلپذیر می‌کنه. خداوند حتی وقتی می‌خواد از شراب خوردن نهی کنه حقیقت و انصاف رو رعایت می‌کنه.

? @fmaroof ✅