گالری | شخصیت!
تمام صفحه

شخصیت!

تاریخ
۱۵مرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

☘️ شوخی بیجا ،هیبت و شخصیت را از بین می برد

? #امام_حسن علیه السلام ?

? بحار الانوار ج ۷۵ ص ۱۱۳

fmaroof@