گالری | شارلاتان بازی!
تمام صفحه

شارلاتان بازی!

تاریخ
۸خرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

شارلاتان بازی…?

تأثیر بارانِ نرمِ استدلال از رعد و برق و هیاهوی بی‌مورد بیشتره.??

#شیوه #بیان_دلیل
#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر
? @fmaroof ✅