گالری | سوزن وبخیه لازمه!
تمام صفحه

سوزن وبخیه لازمه!

تاریخ
۲۱فروردین ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

سوزن و بخیه لازمه!

همیشه هم نرمی و نوازش جواب نمی‌ده…

#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر
#شیوه_جدیت

? @fmaroof