گالری | سخنرانی طوفانی!
تمام صفحه

سخنرانی طوفانی!

تاریخ
۱۵اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

سخنرانی طوفانی…??
می‌دونستین حضرت رسول خدا (ص) چطوری سخنرانی می‌کردند؟??

#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر?
#شیوه #جدیت▪️
?
??
????
? @fmaroof ✅