گالری | زشتی کار!
تمام صفحه

زشتی کار!

تاریخ
۹آذر ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

هیچ کسی کاری که خیال می‌کنه خوبه رو ترک نمی‌کنه. اول باید زشتیِ کار رو بهش بفهمونی، بعد بگی نکن!

@fmaroof