گالری | دوست داشتن!
تمام صفحه

دوست داشتن!

تاریخ
۲۶مرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

دوست داشتن، یه تیکه گوشت قرمز تو قفسه‌ی سینه‌ی آدما نیست. دوست داشتن، دلسوزی برا رفیقه، وقتی تو قفسِ گناه گیر افتاده

@fmaroof