گالری | دم بالا نیورد!
تمام صفحه

دم بالا نیورد!

تاریخ
۱۶اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

دم بالا نیاورد!😞

چطورمی‌شه آدم شیعه باشه ولی…🤐🤐

#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر 🔲
#نهی_از_ظلم_استکبار◾️
🍀
🌺🍀
💠💠💠💠
📲 @fmaroof ✅