گالری | دم بالا نیورد!
تمام صفحه

دم بالا نیورد!

تاریخ
۱۶اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

دم بالا نیاورد!?

چطورمی‌شه آدم شیعه باشه ولی…??

#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر ?
#نهی_از_ظلم_استکبار◾️
?
??
????
? @fmaroof ✅