گالری | خود فرعون!
تمام صفحه

خود فرعون!

تاریخ
۸خرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

خودِ فرعون…?

?حتی اگه طرف خودِ فرعون باشه، باز هم در مرحله‌ی اول با نرمی و ملایمت نهی از منکرش کن!?

#شیوه #خوشرویی
#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر
? @fmaroof ✅