گالری | خوارج!
تمام صفحه

خوارج!

تاریخ
۱۸اسفند ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

خوارج منقرض شدن چون در امر به معروف، عقل و مصلحت رو رعایت نمی‌کردن.
/fmaroof