گالری | خراب کردند خراب!
تمام صفحه

خراب کردند خراب!

تاریخ
۱۹اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

خراب کردند… خراب!??

خواستند یکی‌یو هدایتش کنند، کشتنش!??

#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر ?
#آسیب_شناسی ▪️
#شناخت_معروف_منکر▫️
?
??
????
? @fmaroof✅