گالری | خانه ام کو ؟
تمام صفحه

خانه ام کو ؟

تاریخ
۲۶فروردین ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

خانه‌ام کو؟!

حساب ۱۰۰ چیه؟ آیا به اهدافی که امام (ره) مدّنظرشون بود رسید؟ مقصر کی بود؟ حالا وظیفه ما چیه؟??

#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر
#نهی_از_منکر_مسئولین