گالری | خسیس!
تمام صفحه

خسیس!

تاریخ
۱۲مرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

خسیس همونقدر که از میزبانی می‌ترسه، از میهمانی هم می‌ترسه!

@fmaroof