گالری | بی تفاوت!
تمام صفحه

بی تفاوت!

تاریخ
۱۱تیر ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

بی‌تفاوت که هستی هیچ
لااقل مترسکِ سرِ جالیزِ خود باش

☄عشق آبادی☄

#امر_به_معروف_خانواده
#نهی_از_منکر_خانواده
?
??
????
? @fmaroof ✅