گالری | بهترین ارث!
تمام صفحه

بهترین ارث!

تاریخ
۲۹تیر ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

بهترین ارثی که پدر برای بچه‌ش می‌ذاره ادبه، نه پول! چون پول رفتنیه ولی ادب می‌مونه.

? @fmaroof✅