گالری | با حیا..
تمام صفحه

با حیا..

تاریخ
۱۵اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

آدم بی‌حیا آبروی خودش هم براش مهم نیست، چه برسه به مردم!!?

کسی رو انتخاب کن که حیا داشته باشه.?

#سفارش_به_اصلح_امر_به_معروف_است?
?
??
????
? @fmaroof ✅