گالری | بال و پر امید!
تمام صفحه

بال و پر امید!

تاریخ
۲۶خرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

بال و پر امید☄

همانقدر که امیدِ الکی و دلخوش کردن دیگران بد و خطرناک است، دادن امید واقعی، چاره‌ساز و انسان‌ساز است. ???

#شیوه #تشویق?
#نهی_از_روزه_خواری▪️
?
??
????
? @fmaroof✅