گالری | اگه…اگه…اگه…
تمام صفحه

اگه…اگه…اگه…

تاریخ
۳۰خرداد ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

*اگه… اگه… اگه…*

…اگه انگشتان دست غارتگر رو قطع می‌کردند، جامعمون شاداب‌تر و سالم‌تر بود.

? @fmaroof ✅