گالری | اهل بیت علیهم السلام کشتی نجات
تمام صفحه

اهل بیت علیهم السلام کشتی نجات

تاریخ
۲۸آبان ۱۳۹۷
توضیحات تصویر

حدیث سفینه علاوه بر این که از طریق پنج تن از امامان اهل بیت (علیهم السلام)؛ نقل شده است؛

 1. امیرالمؤمنین (علیه السلام)
 2. امام حسن مجتبی (علیه السلام)
 3. امام زین العابدین (علیه السلام)
 4. امام جعفرصادق (علیه السلام)
 5. امام رضا (علیه السلام)

از طریق نه نفر از صحابه نیز روایت شده است.

 1. ابوذر غفاری
 2. مقداد
 3. ابوسعید خدری
 4. عبدالله بن عباس
 5. انس بن مالک
 6. سلمه بن اکوع
 7. عبدالله بن زبیر
 8. عمرو بن العاص
 9. ابوموسی اشعری

مجموع این نقلها از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم، حداقل به پنجاه طریق می رسد که به تفکیک ذیل است:

 1. روایت امیرالمؤمنین (علیه السلام) به چهار طریق (کتاب سلیم بن قیس، ص ۱۲۸؛ المصنف، ج ۶، ص ۳۷۲، ح ۳۲۱۱۵؛ خصال، ص ۵۷۳؛ امالی مفید، ص ۱۴۵)
 2. امام حسن مجتبی(ع) به سه طریق (بحار، ج ۴۴، ص ۷۶؛ احتجاج، ج ۱، ص ۴۰۷)
 3. امام سجاد(ع) به یک طریق (کتاب سلیم بن قیس، ص ۱۲۷ )
 4. امام صادق (ع) به یک طریق (شرح الاخبار، ج ۳، ص ۳)
 5. امام رضا(ع) به دو طریق (مسند الرضا (ع)، ص ۱۴۶؛ عیون اخبارالرضا (ع)، ج ۱، ص۳۰)
 6. ابوسعید خدری به دوطریق (کفایهالاثر، ص ۳۴؛ المعجم الصغیر، ج ۲، ص۲۲؛ المعجم الاوسط، ج ۶، ص ۸۵؛ شرح الاخبار، ج ۳، ص ۳)
 7. مقداد به یک طریق (کتاب سلیم بن قیس، ص ۱۲۸)
 8. ابن عباس به چهار طریق (التحصین، ص ۶۲۰؛ الکامل، ج۲، ۳۰۶؛ العمده، ص ۳۵۹؛ المناقب ابن مغازلی، ص ۱۸۸؛ المعجم الکبیر، ج ۳، ص ۴۶)
 9. ابوذر غفاری به بیست وهشت طریق (معجم اصحاب القاضی، ج ۱، ص ۸۶؛ میزان الاعتدال، ج ۱، ص ۴۸۲، ج ۴، ص۱۶۷؛ الکامل، ج ۳، ص ۱۳۷؛ ج ۹، ص ۳۴۳؛ مسندالشهاب، ج ۲، ص ۲۷۳؛ شرح الاخبار، ج ۲، ص ۵۰۲، ج ۳، ص ۳؛ امالی طوسی، ص ۶۰، ۳۴۹، ۴۸۲، ۵۱۳، ۷۳۳؛ کمال الدین، ص ۲۳۹؛ المعجم الاوسط، ج ۶، ص ۸۵؛ الشریعه للآجری، ج ۵، ص ۲۲۱۴، ح ۱۷۰۰، و ص ۲۲۱۵، ح ۱۷۰۱؛ مناقب ابن مغازلی، ص ۱۹۰؛ المعجم الصغیر، ج ۱، ص ۱۳۹؛ المستدرک علی الصحیحین، ج ۲، ص ۳۴۳؛ امالی طوسی۳۴۹؛ مناقب امیرالمؤمنین(ع)، ج ۱، ص ۲۹۶؛ کتاب سلیم بن قیس، ص ۱۲۸؛ مکارم الاخلاق طبرسی، ج ۱، ص ۴۶۹؛ بحارالانوار، ج ۲۲، ص ۴۰۸؛ امثال الحدیث، ص ۳۸۵، ح ۳۳۳؛ اتحاف الخیره، ج ۷، ص ۸۷، ح ۶۷۲۹)؛ روایت عمروبن عاص و ابو موسی اشعری هر کدام به یک طریق (شرح الاخبار، ص ۴۰۵-۴۰۶)؛ روایت سلمه بن اکوع به یک طریق (مناقب ابن مغازلی، ص ۱۸۸؛ العمده، ص ۳۵۹)؛ روایت عبدالله بن زبیر به یک طریق (کشف الاستار، ج ۳، ص ۲۲۲؛ مجمع الزوائد، ج ۹، ص ۱۶۹)
 10. روایت انس بن مالک به یک طریق (تاریخ بغداد، ج ۱۲، ص۹۱)