گالری | اقرار به اشتباه!
تمام صفحه

اقرار به اشتباه!

تاریخ
۲۸دی ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

اقرار به اشتباه یعنی:
۱️⃣عاقل‌تر از دیروزی چون اشتباه دیروزت رو متوجه شدی
۲️⃣متواضعی چون به اشتباهت اعتراف کردی
۳️⃣قادری اشتباهتو اصلاح کنی چون مقدمه‌ی اصلاح، شناخت و پذیرشِ اون اشتباهه.

@fmaroof