گالری | اصلا!خودمانیم…
تمام صفحه

اصلا!خودمانیم…

تاریخ
۲۷اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

اصلا! خودمانیم…??

معروف مگر چیست به جز کارِ روا
منکر به خدا نیست برازنده‌ی ما!
اصلا خودمانیم، بیا از امروز
من خوبِ تو را خواهم و، تو خوبِ مرا
؛????
#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر
#ماهیت
? @fmaroof