گالری | از گناه متنفر باش!
تمام صفحه

از گناه متنفر باش!

تاریخ
۳اسفند ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

از گناه متنفر باش… ولی نسبت به گنهکار دلسوز و مهربان باش!

(امام علی علیه السلام: سزاوار است کسانی که از گناه دوری می‌کنند… به اهلِ گناه مهربانی بورزند.)
/fmaroof