گالری | اتش خاموشی در خانه فراموشی
تمام صفحه

اتش خاموشی در خانه فراموشی

تاریخ
۶اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

#طرح_مفهومی☄

آتش خاموشی در خانه فراموشی?

جواب آتش،آتشه…??

#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر ?
#نهی_از_غربزدگی◾️
?
??
????
? @fmaroof ✅