گالری | آهنربا باش ونباش!
تمام صفحه

آهنربا باش ونباش!

تاریخ
۲۴اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

آهنربا باش و نباش!?

هم مثل آهنربا باش، هم نباش…?

#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر
#شیوه_خوشرویی_مدارا
?
??

????
? @fmaroof ✅