گالری | آخوند درون
تمام صفحه

آخوند درون

تاریخ
۷اردیبهشت ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

آخوندِ درون?

توی هر ایرانی یه پزشک درون و یه آخوند درون وجود داره…??

#امر_به_معروف_و_نهی_از_منکر ?
#آسیب_شناسی ▪️
#شناخت_معروف_منکر▫️
?
??
????
? @fmaroof ✅