گالری | آتیش کینه!
تمام صفحه

آتیش کینه!

تاریخ
۳۰تیر ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

وقتی احساس دشمنی با کسی می‌کنی، سریع دلت رو صاف و صوفش کن، و گرنه آتیشِ کینه قلبت رو تباه می‌کنه.

? @fmaroof✅