گالری | آبروش رو بریز!
تمام صفحه

آبروش رو بریز!

تاریخ
۲۶فروردین ۱۳۹۶
توضیحات تصویر

آبروش رو بریز!?⚡️

همیشه می‌گفتی آبرو رو نریز! حالا درومدی می‌گی بریز؟! ?
+بالا رو ببین!?

#امربه_معروف_و_نهی_از_منکر
?
??
????
#شیوه_جدیت
? @fmaroof ✅